Az új Római Misekönyv kiadása több okból is szükségessé vált. Az elmúlt három évtizedben többeket boldoggá illetve szentté avattak, így bővült a kiadás. Ráadásul a Kárpát-medencében élő magyarság körében ünnepelt szentekhez, boldogokhoz kapcsolódó szövegek is a kiadványba kerültek. A Misekönyv használatához hozzájárultak a környező országok püspöki konferenciái is.

Az eredeti latin kiadáshoz igazodik a Misekönyv magyar szövege. A bűnbánati részben a közgyónás is követi a latin eredetit, így „Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát” részre módosul az imádság. A miséző felhívása három helyen változik. Az Eucharisztia liturgiájában: „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” A szentáldozás szertartása további két helyen módosul: a békefelhívásban a következőt mondja a pap: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”, illetve: „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”

A nagyböjti szentidőben vasárnaponként kötelező, míg hétköznapokban választható egy záró áldó könyörgés a népért.

Győri Egyházmegye Sajtóiroda (hmg)